پرسین ، معرفی سایت های فارسی

پرسین می تواند به شما در پیدا کردن بهترین سایت های فارسی کمک کندقابلیت هایی که می تواند به شما در جهت انتخاب سایت مورد نظر کمک کند
    999 تعداد دفعاتی که کاربران بر روی لینک سایت کلیک کرده اند
   999 تعداد دفعاتی که کاربران کیوآرکد سایت را اسکن کرده اند
 کلمات کلیدی کلمات کلیدی است که دارنده سایت برای معرفی و شناساندن به موتورهای جستجو از آنها استفاده کرده است
با اسکن کد کیو آر ، سایت مورد نظر بر روی گوشی موبایل بارگزاری می گردد